ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τ. Λάμπρου: Οι κατατμήσεις εργασιών και το “βιολί” των απευθείας αναθέσεων συνεχίζονται στη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας

Αγαπητέ Πρόεδρε
κ Αριστείδη ΜΠΙΜΠΑ

Δυστυχώς δεν ανταποκριθήκατε στις δεσμεύσεις σας …
μας κάλεσες την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 σε ένα Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ δια περιφοράς να εγκρίνουμε 13 τεχνικές εκθέσεις για συγκεκριμένες “απαραίτητες εργασίες” της Δημοτικής μας επιχείρησης ,όλες με την μεθοδολογία της απευθείας ανάθεσης, ούτε ένας σχεδιασμός για έναν πρόχειρο διαγωνισμό, ούτε μια σκέψη για αναζήτηση άλλων καλύτερων δυνατών λύσεων που θα εξασφαλίζαμε εκπτώσεις με τις πολλές διαφορετικές προσφορές.

Αυτονόητο να μην σου ψηφίσω , πολλές από αυτές που έχουν και το χαρακτηριστικό και της κατάτμησης εργασιών, από τις οποίες επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου να προσφύγω στην αρμόδια αρχή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου για να ελέγξει την νομιμότητα των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Σας έχω επισημάνει ότι απαιτείται να τηρείται τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης αποχέτευσης καθώς και τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων οι συνεδριάσεις δια περιφοράς, δια αλληλογραφίας καταστρατηγούν τα δικαιώματα των μελών της μειοψηφίας του Δ.Σ για έλεγχο ,εποπτεία πάνω στο σχέδιο αποφάσεων της πλειοψηφίας αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης, επίκαιρων ερωτήσεων, αναγκαίων διευκρινήσεων και παρουσίας ενστάσεων πάνω στις εισηγήσεις της υφιστάμενης διοίκησης.

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας εγκρίνονται 13 τεχνικές εκθέσεις με την προοπτική να μοιράσετε 150.000 ευρώ με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης .

Άρα εφαρμόσατε και πάλι τις λογικές που είχατε και είχαμε με σκληρό τρόπο καταδικάσει, άρα συνεχίζετε “το ίδιο βιολί “που νομοτελειακά οδηγεί σε τραγικά αδιέξοδα πάνω στην βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης .

Πρέπει να γνωρίζετε ότι νομοτελειακά εάν απευθείας αναθέσεων αυξάνονται, και ταυτόχρονα αυξάνονται τα χρέη της επιχείρησης προς τρίτους δείχνει ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο ,τις ευθύνες που σας αναλογούν για τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Δ.Ε .Υ Α .ΕΡ.

Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω τα παρακάτω για να εξετάσω το ενδεχόμενο προσφυγής μου προς στην εποπτεύουσα αρχή:

-Τον πίνακα Δημοσίευσης του αποφάσεων του Δ.Σ της επιχείρησης.

-Τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου που σχετίζονται με τις παρακάτω εγκρίσεις τεχνικών εκθέσεων (13,14,15 22,23).

– τους κωδικούς ανάρτησης των επίμαχων αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγειας

-τον αντίστοιχο πρωτόκολλο ανάρτησης των επίμαχων αποφάσεων στο πίνακα ανακοινώσεων.

Πάντως είναι τραγικό για τις ίδιες εργασίες το προηγούμενα χρόνια να δίνονται 20.000 ευρώ και τώρα επειδή άλλαξε το όριο των απευθείας αναθέσεων να προγραμματίζονται και να δίνονται 30.000 ευρώ χωρίς καμία τεκμηριωμένη και αξιοκρατική έκθεση για την αναγκαιότητα αυτού του επιπλέον χρηματικού ποσού.

Είμαι στην δυσάρεστη θέση να σας επισημάνω ότι εάν συνεχιστεί και φέτος το τρελό πάρτι των απευθείας αναθέσεων με το υψηλότερο δυνατό όριο ανάθεσης χωρίς καμία δικαιολογία ,και με τις πολλές δικαστικές, διοικητικές εκκρεμότητες που υπάρχουν θα οδηγηθεί η επιχείρηση στα όρια της…..

Πάντα υπεύθυνα με συνέπεια στις αρχές μας .

Τάσος Λάμπρου
Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΡ
Εκπρόσωπος της μειοψηφίας.
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Related Articles

Back to top button