ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΜΙΟΝΗΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τάσος Λάμπρου & Τάσος Τόκας : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 10.000,00€ ?

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 10.000,00€ ΣΕ ΝΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ- ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ!!;

Κατώτερη και επικίνδυνη των περιστάσεων η Δημοτική Αρχή Ερμιονίδας!! Απευθείας ανάθεση 10.000,00 € για προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού της Δ.Ε. Ερμιόνης στον Πάλλη Ιωάννη, νυν δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του αποβιώσαντος Δημήτρη Σφυρή!!. Δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα ο Δήμαρχος Ερμιονίδας!! Εξυπηρετεί σκοπιμότητες και δεν προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου μας.

Βάσει του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 56 του Συντάγματος οι αιρετοί των δήμων φέρουν την υποχρέωση να μην αποδέχονται καθήκοντα ή έργα που επρόκειτο να αποτελέσουν κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη θέση του αιρετού.

Ο λόγος του κωλύματος δεν είναι άλλος παρά μόνον η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον επηρεασμό που δύναται να ασκηθεί στο εκλογικό σώμα από τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν δημόσια θέση, όπως και η αποφυγή της προπαρασκευής της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων (ΣτΕ 117/2004). Στη περίπτωση που υφίσταται και μετά την εκλογή τότε λέμε ότι υφίσταται ασυμβίβαστο.Το ασυμβίβαστο τούτο επιφέρει αυτοδικαίως την έκπτωση του δημοτικού άρχοντα εκ του αξιώματός του (ΣτΕ 1557/2004, ΣτΕ 1902/2002).

Άρθρο 14

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα:

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

Related Articles

Back to top button