ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΜΙΟΝΗΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αγαπητοί συνδημότες μας,

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι και οι εκτιμήσεις μας για την τραγική εικόνα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας, εξαιτίας της αδυναμίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής να διοικήσει με τρόπο ορθό και αποτελεσματικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων της τα τρία τελευταία χρόνια, δηλαδή από την έναρξη  της δημοτικής περιόδου 2019-2023, η οποία λήγει μάλιστα σε 1 χρόνο, χωρίς να γίνει ουσιαστικά τίποτα.

Ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης είναι φυσικά  η απουσία ενός ρεαλιστικού σχεδίου, η έλλειψη προγραμματισμού  και  αποτελεσματικότητας, αλλά και η προχειρότητα στην υποτιθέμενη προσπάθεια εξυγίανσης τησ ΔΕΥΑΕΡ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία  του Απολογισμού- Ισολογισμού της ΔΕΥΑΕΡ και τα Αποτελέσματα Χρήσης του οικονομικού έτους 2021, αποδεικνύεται ότι η οικονομική κατάρρευση της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας συνεχίζεται για άλλη μία χρονιά, από τα λάθη και τις παραλείψεις της διοίκησης, χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια εξορθολογισμού των οικονομικών δεικτών της.

 Η σαφής αδυναμία να ασκήσουν διοίκηση προς όφελος της Δημοτικής Επιχείρησης απεικονίζεται με αριθμούς που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει.

Παραθέτουμε συνοπτικά τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν:

 1) Οι εμπορικές απαιτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προς τους καταναλωτές έχουν ανέλθει στο ποσό των 1.880.000€ παρουσιάζοντας μία αύξηση περίπου 20% σε σχέση με τον ισολογισμό του 2020( από 1.580.000€ στην προηγούμενη χρήση).  Η αδυναμία είσπραξης των λογαριασμών είναι κυρίαρχο θέμα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και η παρούσα διοίκηση δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα για αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι η είσπραξη των λογαριασμών είναι υποχρέωση της διοίκησης και όχι πολιτικό παιχνίδι στα χέρια της με την παραχώρηση συνεχών παρατάσεων της εξόφλησης από τους καταναλωτές. Η δε εκούσια επιλογή μη είσπραξης αποτελεί σοβαρό διοικητικό παράπτωμα.

2) Δραματική είναι η αύξηση κατά 30% των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. καθώς ανήλθαν σε 1.390.000€ στις 31/12/2021 έναντι 985.000€ στις 31/12/2020. Η αδυναμία ορθολογικής διαχείρισης εκτόξευσε τα έξοδα και δημιούργησε τεράστιες υποχρεώσεις χωρίς να εισπράτονται χρήματα, μία τακτική που μόνο την καταστροφή φέρνει. Πώς είναι δυνατό να μιλούν για χρηστή διοίκηση και μέλλον της επιχείρησης με τον τρόπο που διοικούν;

3) Η μηδενική προώθηση του έργου “Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου”, προξένησε και έναν εικονικό και ψεύτικο προϋπολογισμό του 2021, καθώς αυτός καθόριζε ποσό 435.000€ από τα τέλη σύνδεσης με το νέο δίκτυο της αποχέτευσης!!

4) Τέλος το 2021 έκλεισε με ζημίες 127.000€, ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μία σχετική ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων.  Αυτό επιβάρυνε μία ήδη ζημιογόνα επιχείρηση και τη συνολική οικονομική της εικόνα.

 Σύμφωνα, λοιπόν,  με όλα τα οικονομικά στοιχεία, αποδεικνύεται ότι η παρούσα διοίκηση δεν πετυχαίνει κανένα στόχο, γιατί απλώς δεν έχει στόχους για το μέλλον της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Δεν γνωρίζει πως να διοικήσει μία απαιτητική επιχείρηση και το μόνο που κάνει είναι μια απλή διαχείριση της καθημερινότητας των δημοτών. Για αυτό άλλωστε, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής  που είναι μέλη του ΔΣ  της ΔΕΥΑΕΡ καταψήφισαν τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του 2021 επισημαίνοντας όλα τα παραπάνω στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., χωρίς να πάρουν καμία απάντηση  πάνω σε όλα τα καίρια ζητήματα.

Συμπερασματικά η οικονομική πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης θα είναι κατηφορική όλο το υπόλοιπο της θητείας της παρούσας διοίκησης με την ταυτόχρονη παρουσία μιας αδύναμης δημοτικής αρχής. Είναι ανίκανοι να οδηγήσουν στην ορθή λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα και η θητεία τους ευτυχώς τελειώνει σύντομα.

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ερμιονίδας

Λάμπρου Αναστάσιος        Τόκας Αναστάσιος          Αποστόλου Παναγιώτης

Related Articles

Back to top button