ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Μαζί με άλλους 10,000 δημάρχους της ΕΕ, ο Δήμος μας υπέγραψε το 2015 ένα Σύμφωνο
μείωσης εκπομπόν CO 2 (με ισχύ μέχρι το 2021). Την υπογραφή του δεν την τίμησε ο Δήμος
μας σ’αυτά τα έξι χρόνια. Δεν έκανε τίποτα από όσα είχε δεσμευτεί. Και υπεύθυνοι της μη
προσαρμογής στο σύμφωνο ήταν οι δήμαρχοι αυτής της περιόδου: Δ. Σφυρής και Γ.
Γεωργόπουλος.
Η κλιματική αλλαγή που την γεννά η αλόγιστη ανάπτυξη του οικονομικού μας συστήματος
δεν είναι μια θεωρία κάποιον επιστημόνων. Τι ζούμε καθημερινά σε όλο το πλανήτη, στην
χώρα μας και στην Ερμιονίδα. Το να μην παράγουμε ενέργεια από την καύση ορυκτών ή
άλλων υλικών είναι πλέον μια αναγκαιότητα για την κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές. Η
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας είναι πλέον απαραίτητη. Με αυτή την φιλοσοφία η παράταξή μας καλεί τους
δημότες να την ψηφίσουν για να πιέσουμε σε μια σειρά μέτρων προς την παραπάνω
κατεύθυνση:

 • να διαπερνά κάθε τμήμα, νομικό πρόσωπο, επιτροπή, συμβούλιο μας μια στοχευμένη και
  συνειδητή πολιτική γραμμή για τις συνέπειες των δραστηριοτήτων του Δήμου μας όσον
  αφορά το φαινόμενο της κλιματική αλλαγή.
 • Η ενεργοποίηση, η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός του Συμφώνου Δημάρχων με
  βάση την σημερινή πραγματικότητα
 • Η υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στο Σύμφωνο Δημάρχων
 • να οριστεί υπεύθυνος –αιρετός για την πολιτική κλιματικής αλλαγής η αναγκαιότητα αυτής
  της προσαρμογής δεν είναι μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία .
  -Πρώτη προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και αυστηρή τήρηση της
  Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Related Articles

Back to top button